آنتی ویروس شما در چه وضعیتی قرار دارد؟ یکی از حالت های زیر را انتخاب کنید

محیط آن قفل می باشد

محیط آن باز می باشد

اگر آنتی ویروسی بر روی سیستم شما نصب نیست ، ابتدا می بایست یکی از ورژن های نود 32 را نصب کنید. برای دانلود کلیک کنید.