در آنتی ویروس خود وارد بخش زیر شوید.
1-ابتدا بخش More info را انتخاب کنید
2-عبارت import and export settings را کلیک کنید.
3- دکمه تصویر بعدی را در زیر بفشارید (آموزش ادامه دارد.)